Indspark til en kommunalpolitiker
Af Annie Madsen

Til Anika Rée.

Angående Folkemødedagen
Lørdag d. 1.9. var jeg til indlæggene om ”Hvorfor piskefløde kan være mere sundt end broccoli”. Det var meget interessant at høre de forskellige indlæg med en morsom optakt af Niels Honoré. Specielt bed jeg mærke i hans kæphest om ”at vække sanserne”, og at han har fortrudt, at han ikke havde været mere bestemt over for visse af sine klienter, der kom med bl.a. forhøjet blodtryk, og havde insisteret mere på, at de skulle dyrke motion.

Jeg syntes, jeg fik meget at vide om Rudersdals ældrepolitik. Det var godt at få et vide, at man i kommunen gør et stort arbejde med at opspore de alt for tynde, underernærede (ensomme) seniorer med et BMI på under 18, og at høre om de tiltag, man gør for at få noget nærende mad i dem, så man undgår gentagne hospitalsindlæggelser. Det er også rart at vide, at hvis man pådrager sig forhøjet blodtryk, diabetes II eller andre af de såkaldte livsstilssygdomme, er der god hjælp at hente.

Med prognosen om, at vi i 2030 vil være ca. 50% flere i aldersgruppen 80+, savnede jeg at høre noget om de tiltag vedr. motion, der er, før man kommer i en situation, der kræver mange ressourcer fra kommunen og regionens side. Jeg ved godt, at der findes en masse tilbud i idrætsforeninger, i regi af Ældresagen, Aktive Birkerød Seniorer, Søllerød Senior Sport, aften­skole­undervisning, fitnesscentre mm., og at der er rigtig mange, der benytter sig af disse. Men der må være en del, f.eks. de tynde og de livsstilstruede, som ikke bliver ’fanget ind’ af dem. Dem, synes jeg, man skal gøre et større arbejde for at opspore i tide og anspore dem til at komme i gang med noget spændende og relevant motion, der kan være med til at forebygge. Hver krone, der bliver investeret i forebyggelse i tide, vil på sigt spare kommunen for en række udgifter, samtidig med, at man kan højne livskvaliteten for en masse seniorer allerede fra tidligt i seniorlivet.

Mine motionsvaner før jeg blev senior
For mit eget vedkommende har jeg i 45 år haft stillesiddende arbejde bag en computerskærm, de første mange år uden at kunne regulere hverken stolehøjde, bordhøjde eller skærmafstand. Da jeg blev 50, begyndte jeg at få mange rygsmerter og fik ryggen skannet. Men jeg havde kun en smule slidgigt, som man kunne forvente i min alder. Jeg havde indtil da aldrig dyrket nogen form for motion (har hadet gymnastik lige fra skoletiden). En reumatolog anbefalede mig at begynde at cykle. På en sommer nåede jeg på småture op på 500 km i alt, men stoppede da det blev koldt. Et par gange har jeg prøvet at købe et 10-turs kort til forskellige fitnesscentre. Men det tiltalte mig ikke at stå ved siden af sveddryppende ’muskelmænd’ eller at skulle tage bad i et bruserum med hår i afløbsristen, så jeg nåede aldrig at bruge mine klip op.

Siden 2003 har jeg hos FOF gået til ”Bevægelse og afspænding” hos Margit Albertus, en meget dygtig lærer med et fint program. Problemet med disse hold er, at en sæson kun er på 26 gange, en time om ugen i vinterhalvåret, og at det foregår på folkeskolerne, hvor der holdes lukket i ferier og stort set altid kommer uventede aflysninger fra skolernes side. I én sæson oplevede jeg to perioder, hvor der var fire uger mellem undervis­ningsaftenerne. Det kan man jo ikke kalde ’at gå til motion’. Fra denne sæson har jeg droppet holdet, da det for fjerde gang er blevet flyttet til en anden skole, nu Dronninggårdskolen. Jeg kører ikke selv bil om aftenen, og de, jeg før har kørt med, er flyttet, så nu ’nøjes’ jeg med MST.

Mine nye motionsvaner som senior
Lige før jeg som 64-årig gik på fuld efterløn, flyttede MST Center (center for MuskeloSkeletalTræning) i sep. 2014 til nye og større lokaler på Staktoften i Trørød, 6 min. gang fra min bolig på Ellebuen. Min søn og svigerdatter havde gået til træning i det gamle center ved Trørød Torv og opfordrede mig til at benytte mig af en måneds gratis prøvetræning. Jeg prøvede et par timers træning på et seniorhold med nogle gode instruk­tører og blev meget begejstret for det. Jeg fik heldigvis også min mand, som på det tidspunkt havde været på efterløn og pension i ni år uden anden motion end en gåtur hver dag, til at komme til et par prøve­timer. Og han blev ligeledes med det samme fanget af både holdundervisningen og af konditions­træning på cykel og løbebånd. Siden 2015 har vi gået der sammen tre gange om ugen. Ud over holdtræ­ningen cykler han 5 km og løber 2 km hver gang, og jeg ror lidt af og til.

Undervisningen foregår som stående og liggende øvelser på måtter med meget dygtige instruktører. Den er bygget op omkring det helt specielle MST-koncept for muskuloskeletal træning, der går ud på at mobilisere led og styrke muskler. I løbet af en time når vi igennem hele koppen gennem mobilitetstræning, balance­øvelser og let styrketræning, vi får pulsen op og får udfordret koordina­tions­evnen, lavet faldfore­byg­gende øvelser samt instruktion i hensigtsmæssig vejrtrækning. I starten var min rygsøjle stiv som en pind, og skuldrene sad oppe om ørerne, og jeg kunne slet ikke forstå, hvordan det skulle være muligt at lave øvelserne. Men efter få måneder havde jeg fået løsnet op i leddene og fået styrket musklerne, så jeg kunne udføre øvelserne uden at få ondt nogen steder. Og fra dårligt nok at have kunnet klare fem squats, kan jeg nu uden problemer tage 50 i løbet af en time.

Træningen foregår altid i en hyggelig atmosfære til dejlig varieret musik. Om fredagen tager vi af og til en omgang twist som opvarmning til weekenden eller øver nye moves til vejfesten. Mange af deltagerne har diverse alderspro­blemer som dårlige knæ og hofter, har rygproblemer el. andet, men instruktørerne kan altid anvise alter­native, hensyntagende øvelser. Fra at der i starten kun var et seniorhold hver af ugens fem hverdage, er der løbende blevet oprettet nye hold, så der nu er 12 hold om ugen at vælge imellem, dels morgenhold dels formiddags­hold. Og holdene er åbne hele året undtagen på helligdage i modsætning til mange andre tilbud, der lukker ned i skoleferier og hele sommeren. Nogle kommer en enkelt gang om ugen, andre to eller tre gange. På et af morgen­holdene synger de morgensang. De mest erfarne er altid søde til at vise de nye tilrette, så man føler sig velkommen.

Efter træningen er der kaffe for de, der har lyst til at hygge sig videre sammen, ligesom der er mulighed for at benytte træningsmaskiner i hele centerets åbningstid, også i weekenden. Der er en fantastisk stemning i centeret, hvor ejerne Nicolai Back og Guro Heilmann, som også selv underviser, tit går rundt og snakker med og vejleder os brugere. Og der bliver hele tiden holdt fint rent af søde Arwa, som også sørger for, at kaffen er klar efter timen. Man går altid hjem med glæden over, at man har fået vækket alle sanser sammen med en masse glade seniorer. God musik for ørerne, synet af aktive mennesker, en dejlig følelse i hele kroppen, duften og smagen af nylavet kaffe. Og så er det rart at have nogen at hilse på, når man er ude at købe ind, eller som man lige kan give et ’hoftevrik’ til i køen i supermarkedet.

Holdene består af en skøn blanding af seniorer, både mænd og kvinder. Der er enkelte meget høje og meget slanke kvinder, som formentlig har et BMI på under 18, og nogle mere velnærede med et BMI omkring de 30. Men med den indsats de gør og den livsglæde de udstråler, er det ikke dem, I skal være bekymrede for. En mand på 77 cykler 5 km fra Holte, da han ikke må køre bil, fordi han har haft en blod­prop i hjernen. Han har begyndende demens, så nogle fredage kan vi joke med ham og sige: ”Husk nu, du skal til kontrol på Riget bagefter!” En dame på 88 kunne ikke komme op af sit badekar, før hun startede til MST. Det klarer hun fint nu, og hun er sågar blevet vinterbader! Vi er lige kommet hjem fra en lille ferie i Frankrig i anledning af min mands 75 års fødselsdag, hvor vi i fem dage gik fire timer hver dag. Ikke ligeud ad landevejen, men op og ned ad stejle gader i små hyggelige byer med mange trapper og spejlglatte stenbelægninger. Vi var da trætte om aftenen, men kunne intet mærke i benene dagen efter. Før i tiden ville vi have været helt ødelagte efter den første dags strabadser.

Efter at vi tabte os et par kilo i starten, har vi formået at holde vores vægt de seneste tre år. Vi bruger ikke luften i vores kalorieregnskab til othellolagkage, men vi forsager ikke piskefløde, og vi nyder en muffin til efter­middagskaffen et par gange om måneden og deler en flaske vin nogle gange om ugen. Jeg kunne være blevet en bitter, sur, gammel kone, der sad i et hjørne og havde ondt af mig selv og min dårlige ryg og mine voksende deller. Takket være MST er jeg nu en glad og nogenlunde fit senior, der forhåbentlig kan se frem til mange gode år sammen med min syv år ældre, men endnu mere aktive mand. Vi føler os heldige.

Min opfordring til social- og sundhedsudvalget
Min opfordring til dig og evt. andre politikere fra social- og sundhedsudvalget er derfor: Tag hen i MST en mandag eller fredag formiddag kl. 9:30 og oplev 30 glade seniorer, der kommer ud fra morgenholdene, og 30 andre forventningsfulde, der venter på at komme ind til formiddagsholdene. Overvær en træningstime og se, hvad de fantastiske instruktører gør for at holde omkring 100 af kommunens seniorer i god form. Det er os heldige, som har valgt, at vi vil gøre noget godt for os selv og ikke vil være dem, der belaster kommu­nens sundhedsvæsen mere end forventeligt for vores alders­gruppe. Se mere på www.mst-nordic.dk og se, hvad andre brugere mener om denne træningsform. Den virker!

Det burde være en pligt for de praktiserende læger at udspørge hver enkelt senior om hans eller hendes motionsvaner, første gang de kontakter lægen som seniorer. Hvis vedkommende ikke allerede er i gang med motion, burde lægen i det mindste skulle opfordre kraftigt til det og allerhelst selvfølgelig kunne udskrive en form for ”motion på recept”. Det kræver, at der er de nødvendige tilbud til stede, og at der, hvis senioren ikke har råd til at betale, kan gives et tilskud. Det behøver ikke at være kommunale tilbud, når der findes glimrende private tilbud, f.eks. som MST. Pengene vil hurtigt være tjent hjem i form af sparede udgifter til hospitals- og plejevæsenet. Hav som mål, at Rudersdal skal være den kommune med ikke nødvendigvis den højeste gennemsnitslevealder, men med de friskeste ældre medborgere.

Det skal lige bemærkes, at jeg ingen økonomiske interesser har i MST. Jeg ser jo bare flere gange om ugen, hvor glade mange er for det, og synes, det burde udbredes til endnu flere seniorer. Og jeg gider ikke være en del af den ældrebyrde (som en af dine folketingskollegaer benævnte de ældre, da hun var på besøg på et plejehjem i ”Langt fra Borgen”), der vokser alarmerende frem mod 2030, hvor jeg selv fylder 80!

Med venlig hilsen

Annie Madsen